องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 394 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2563 ]220
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]172
163 รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]175
164 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2563 ]177
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]173
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2563 ]169
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]171
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]230
169 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 1) [ 1 ต.ค. 2563 ]173
170 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 2) [ 1 ต.ค. 2563 ]179
171 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 3) [ 1 ต.ค. 2563 ]179
172 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 4) [ 1 ต.ค. 2563 ]186
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]171
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 15 ก.ย. 2563 ]231
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 3 ก.ย. 2563 ]241
176 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๒ สายบ้านควนหนองยาง-ลำช้าง หมู่ที่ ๑,๕,๒ [ 19 ส.ค. 2563 ]178
177 การประชาสัมพันธ์ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]177
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แจ้งเตือนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม [ 14 ส.ค. 2563 ]181
179 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]224
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 10 ก.ค. 2563 ]226
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20