องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

    รายละเอียดข่าว

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢📢

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
     1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
     2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
     3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
     4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

     เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

     หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ในพื้นที่อบต.เขาไพร สามารถมาขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่ อบต.เขาไพร หรือ ติดต่อ 075 - 290869


     คู่มือการปฎิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

https://drive.google.com/file/d/17XI7rWOl5EccLIR7_TeiS9mlYyGldN4N/view?usp=drive_link    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ