องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 436 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 สาระเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก [ 10 มิ.ย. 2565 ]38
122 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคตาแดง [ 19 พ.ค. 2565 ]39
123 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]199
124 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]169
125 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]176
126 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในสำนักปลัด [ 2 พ.ค. 2565 ]156
127 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]9
128 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองคลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]153
129 ประชาสัมพันธ์สาระหน้ารู้ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 28 เม.ย. 2565 ]20
130 รายงายผลการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]29
131 รณรงค์การจัดการขยะด้วย 3 R [ 21 เม.ย. 2565 ]22
132 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]144
133 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]155
134 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]149
135 บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาตำบลเขาไพร [ 24 มี.ค. 2565 ]25
136 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ร่วมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 23 มี.ค. 2565 ]33
137 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On Hand) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 21 ก.พ. 2565 ]198
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 15 ก.พ. 2565 ]156
139 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน "สร้างภูมิคุ้มกัน" สร้างความเข้าใจถึงอันตรายที่มาพร้อมกับควันบุหรี่ [ 11 ก.พ. 2565 ]28
140 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ [ 4 ก.พ. 2565 ]29
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22