องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 394 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]250
122 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]192
123 ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]121
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 12 ก.ค. 2564 ]185
125 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]192
126 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]254
127 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]186
128 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]183
129 ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัด มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]196
130 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]198
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 9 ก.ค. 2564 ]235
132 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายลำช้างใน หมูที่ 3 [ 9 ก.ค. 2564 ]117
133 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 7 ก.ค. 2564 ]123
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปบมวัยแห่งชาติและกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 28 มิ.ย. 2564 ]120
135 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 11 มิ.ย. 2564 ]128
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]261
137 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านทอนเหรียน [ 8 มิ.ย. 2564 ]125
138 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก [ 8 มิ.ย. 2564 ]119
139 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองช่าง [ 17 พ.ค. 2564 ]129
140 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปฃการศึฏษา 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]125
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20