องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 394 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]190
82 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]162
83 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]167
84 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในสำนักปลัด [ 2 พ.ค. 2565 ]148
85 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]2
86 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองคลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]144
87 ประชาสัมพันธ์สาระหน้ารู้ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 28 เม.ย. 2565 ]14
88 รายงายผลการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]23
89 รณรงค์การจัดการขยะด้วย 3 R [ 21 เม.ย. 2565 ]16
90 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]135
91 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]148
92 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]141
93 บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาตำบลเขาไพร [ 24 มี.ค. 2565 ]19
94 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ร่วมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 23 มี.ค. 2565 ]26
95 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On Hand) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 21 ก.พ. 2565 ]190
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 15 ก.พ. 2565 ]148
97 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน "สร้างภูมิคุ้มกัน" สร้างความเข้าใจถึงอันตรายที่มาพร้อมกับควันบุหรี่ [ 11 ก.พ. 2565 ]20
98 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ [ 4 ก.พ. 2565 ]23
99 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ภายในสถานที่ของหน่วยงานราชการ [ 2 ก.พ. 2565 ]23
100 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]143
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20