องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 394 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามระเบียบที่กฎหมาายกำหนด [ 26 ก.ย. 2565 ]22
62 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5 [ 19 ก.ย. 2565 ]22
63 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก [ 19 ก.ย. 2565 ]34
64 กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน และกำจัดยุงลายพร้อมกันทั้งตำบลเขาไพร [ 19 ก.ย. 2565 ]28
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ [ 8 ก.ย. 2565 ]29
66 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]23
67 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 16 [ 1 ก.ย. 2565 ]21
68 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคฉี่หนู [ 1 ก.ย. 2565 ]26
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]110
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]49
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคอหิวาตกโรค [ 23 ส.ค. 2565 ]34
72 ฐานข้อมูลด้านอาชีพตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]19
73 ฐานข้อมูลด้านอาชีพตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]23
74 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด งบประมาณ 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]21
75 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน [ 20 ก.ค. 2565 ]37
76 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 [ 12 ก.ค. 2565 ]16
77 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 23 มิ.ย. 2565 ]30
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]206
79 สาระเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก [ 10 มิ.ย. 2565 ]31
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคตาแดง [ 19 พ.ค. 2565 ]33
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20