องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผ่นพับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 10 ม.ค. 2566 ]2
42 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]34
43 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) [ 28 ธ.ค. 2565 ]33
44 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]39
45 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]36
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2565 ]29
47 รณรงค์การ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร [ 3 พ.ย. 2565 ]15
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๕ สายต้นม่วง เชื่อมต่อ ตง.ถ.๒๕-๐๐๔ สายหนองคมบาง หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ต.ค. 2565 ]23
49 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไข้ไทฟอยด์ [ 20 ต.ค. 2565 ]26
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ต.ค. 2565 ]22
51 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]17
52 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
53 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
54 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]19
55 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2565 ]17
56 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]25
57 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามระเบียบที่กฎหมาายกำหนด [ 26 ก.ย. 2565 ]19
58 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5 [ 19 ก.ย. 2565 ]19
59 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก [ 19 ก.ย. 2565 ]31
60 กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน และกำจัดยุงลายพร้อมกันทั้งตำบลเขาไพร [ 19 ก.ย. 2565 ]23
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20