องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ปฏิบัติราชการแทน [ 19 ม.ค. 2566 ]4
42 แจ้งการประเมินด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับ อปท. และผลสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]46
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 16 ม.ค. 2566 ]33
44 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 12 ม.ค. 2566 ]4
45 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]5
46 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 11 ม.ค. 2566 ]4
47 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 11 ม.ค. 2566 ]5
48 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 11 ม.ค. 2566 ]5
49 แผ่นพับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 10 ม.ค. 2566 ]4
50 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]38
51 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) [ 28 ธ.ค. 2565 ]35
52 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]42
53 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]40
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2565 ]32
55 รณรงค์การ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร [ 3 พ.ย. 2565 ]19
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๕ สายต้นม่วง เชื่อมต่อ ตง.ถ.๒๕-๐๐๔ สายหนองคมบาง หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ต.ค. 2565 ]24
57 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไข้ไทฟอยด์ [ 20 ต.ค. 2565 ]28
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ต.ค. 2565 ]23
59 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]19
60 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20