องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]121
22 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2566 ]110
23 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอเชิญร่วมใจกันเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 25 มิ.ย. 2566 ]43
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 พ.ค. 2566 ]52
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]53
26 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ [ 27 เม.ย. 2566 ]53
27 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 เม.ย. 2566 ]45
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]43
29 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]46
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ช่องทางอิเบ็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]49
31 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคให้กับผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานพื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง [ 24 เม.ย. 2566 ]41
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 29 มี.ค. 2566 ]45
33 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 27 มี.ค. 2566 ]49
34 ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]50
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 31) [ 14 มี.ค. 2566 ]24
36 ตรวจสอบภายใน การทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฏบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2566 ]51
37 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]53
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]49
39 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 27 ม.ค. 2566 ]44
40 รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน [ 26 ม.ค. 2566 ]26
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21