องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 394 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]172
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เรียกชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]156
263 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]178
264 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 30 ม.ค. 2562 ]176
265 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]180
266 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 [ 9 ม.ค. 2562 ]172
267 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 ม.ค. 2562 ]177
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]226
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) [ 25 ธ.ค. 2561 ]177
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 [ 21 ธ.ค. 2561 ]184
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำ เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]178
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ย. 2561 ]214
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ย. 2561 ]179
274 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของคนพิการที่เสียชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 22 พ.ย. 2561 ]188
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 พ.ย. 2561 ]176
276 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]172
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]171
278 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ประจาปี 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]174
279 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 13 พ.ย. 2561 ]178
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 ต.ค. 2561 ]180
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20