องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 22 พ.ค. 2562 ]209
242 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 15 พ.ค. 2562 ]163
243 เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]164
244 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]163
245 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]178
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]207
247 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 30) [ 12 เม.ย. 2562 ]175
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๙ จุด [ 9 เม.ย. 2562 ]180
249 อบต.เขาไพรร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร [ 25 มี.ค. 2562 ]265
250 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกล้วยกวนและขนมผูกรักไส้ผลไม้กวน [ 7 มี.ค. 2562 ]226
251 5 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]161
252 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่1) [ 5 มี.ค. 2562 ]212
253 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]168
254 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่2) [ 5 มี.ค. 2562 ]205
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2562 ]170
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]168
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]168
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เรียกชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]153
259 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]173
260 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 30 ม.ค. 2562 ]172
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20