องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 26 ก.ค. 2562 ]175
242 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ก.ค. 2562 ]215
243 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการ ถนน คสล.ห้วยขุนดำ-หนองยาง ม.2 [ 3 ก.ค. 2562 ]201
244 ประชาสัมพันธ์กำหนด เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการถนน คสล.เลียบคลองประปา ม.1 [ 3 ก.ค. 2562 ]185
245 กิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช [ 24 มิ.ย. 2562 ]225
246 เตือนภัย 24 - 27 มิถุนายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]172
247 อบต.เขาไพร ร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ดำเนินกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไพร [ 24 มิ.ย. 2562 ]251
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) [ 14 มิ.ย. 2562 ]170
249 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 22 พ.ค. 2562 ]211
250 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 15 พ.ค. 2562 ]164
251 เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]167
252 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]169
253 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]181
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]211
255 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 30) [ 12 เม.ย. 2562 ]180
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๙ จุด [ 9 เม.ย. 2562 ]184
257 อบต.เขาไพรร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร [ 25 มี.ค. 2562 ]271
258 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกล้วยกวนและขนมผูกรักไส้ผลไม้กวน [ 7 มี.ค. 2562 ]230
259 5 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]162
260 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่1) [ 5 มี.ค. 2562 ]217
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20