องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]204
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]195
223 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]201
224 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2562 ]193
225 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2562 ]172
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2562 ]160
227 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ก.ย. 2562 ]171
228 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่3 ครั้งที่1และ2 [ 30 ส.ค. 2562 ]174
229 ขอเชิญผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรทุกคนมาแสดงตน [ 21 ส.ค. 2562 ]171
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนตำแหน่ง นายช่างโยธา( ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา [ 20 ส.ค. 2562 ]178
231 ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]219
232 แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร [ 19 ส.ค. 2562 ]177
233 เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 26 ก.ค. 2562 ]170
234 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ก.ค. 2562 ]208
235 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการ ถนน คสล.ห้วยขุนดำ-หนองยาง ม.2 [ 3 ก.ค. 2562 ]194
236 ประชาสัมพันธ์กำหนด เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการถนน คสล.เลียบคลองประปา ม.1 [ 3 ก.ค. 2562 ]179
237 กิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช [ 24 มิ.ย. 2562 ]221
238 เตือนภัย 24 - 27 มิถุนายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]171
239 อบต.เขาไพร ร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ดำเนินกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไพร [ 24 มิ.ย. 2562 ]246
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) [ 14 มิ.ย. 2562 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20