องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 368 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอ/ออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.ค. 2566 ]37
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอเชิญร่วมใจกันเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 25 มิ.ย. 2566 ]16
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 พ.ค. 2566 ]30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]22
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ [ 27 เม.ย. 2566 ]29
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 เม.ย. 2566 ]21
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]20
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ช่องทางอิเบ็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]24
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 29 มี.ค. 2566 ]22
11 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 27 มี.ค. 2566 ]22
12 ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]28
13 ตรวจสอบภายใน การทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฏบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2566 ]26
14 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]29
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]25
16 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 27 ม.ค. 2566 ]26
17 รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน [ 26 ม.ค. 2566 ]10
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]40
19 รายงานผลโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]11
20 แจ้งการประเมินด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับ อปท. และผลสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19