องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป กองช่าง 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]158
2 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ [ 9 เม.ย. 2563 ]218
3 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2563 ]312
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2563 ]241
5 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 8 เม.ย. 2563 ]253
6 คู่มือการปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน [ 6 ม.ค. 2563 ]180
7 แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 23 เม.ย. 2562 ]153
8 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]159
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]166
10 แบบฟอร์มคำร้อง [ 29 ก.ย. 2560 ]160
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่ 338/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]238
12 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]194
13 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]177
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]203
15 รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]143