องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตวจสอบร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบ 65 [ 8 ธ.ค. 2564 ]83
2 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป กองช่าง 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]206
3 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ [ 9 เม.ย. 2563 ]282
4 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2563 ]523
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2563 ]332
6 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 8 เม.ย. 2563 ]368
7 คู่มือการปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน [ 6 ม.ค. 2563 ]240
8 แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 23 เม.ย. 2562 ]202
9 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]197
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]209
11 แบบฟอร์มคำร้อง [ 29 ก.ย. 2560 ]205
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่ 338/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]324
13 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]231
14 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]222
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]262
16 รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]180