องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและคนพิการ [ 12 เม.ย. 2565 ]82
2 แผงผังกระบวนการบริหารงานรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย [ 1 ก.พ. 2565 ]80
3 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 7 ม.ค. 2565 ]80
4 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 7 ม.ค. 2565 ]82
5 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 7 ม.ค. 2565 ]82
6 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 7 ม.ค. 2565 ]79
7 คู่มือการปฏิบัติ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2565 ]141
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2564 ]123
9 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]132
10 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 6 ต.ค. 2563 ]131
11 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 6 ต.ค. 2563 ]125
12 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 6 ต.ค. 2563 ]125
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ [ 6 ต.ค. 2563 ]133
14 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กระดับปฐมวัย(2-4 ปี)เข้ารับการเตรียมความพร้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 15 ม.ค. 2563 ]126
15 คู่มือปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2563 ]126