องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและคนพิการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ