องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]1
2 คู่มือบริการสำหรับประชาชน เด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 3 ต.ค. 2566 ]8
3 คู่มือ ขั้นตอน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]3
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]39
5 รายงานสถิติการให้บริการสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
6 กระบวนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย [ 22 มี.ค. 2566 ]44
7 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]40
8 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ม.ค. 2566 ]45
9 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 11 ม.ค. 2566 ]39
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
11 ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.พ. 2565 ]239
12 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]150
13 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]144
14 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]140
15 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 ม.ค. 2565 ]221
16 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2565 ]147
17 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ม.ค. 2565 ]147
18 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ม.ค. 2565 ]146
19 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2564 ]226
20 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานพัฒนาชุมชน [ 6 ม.ค. 2564 ]213
 
หน้า 1|2