องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]
2 รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2563 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 15 ก.ย. 2563 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 3 ก.ย. 2563 ]
8 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๒ สายบ้านควนหนองยาง-ลำช้าง หมู่ที่ ๑,๕,๒ [ 19 ส.ค. 2563 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แจ้งเตือนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม [ 14 ส.ค. 2563 ]
10 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22