องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]101
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]99
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]92
4 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]91
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 6 ม.ค. 2565 ]92
6 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบิติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]101
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]158
8 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง [ 12 ม.ค. 2564 ]188
9 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]153
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]159
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]150
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 เม.ย. 2563 ]154
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 8 เม.ย. 2563 ]165
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 เม.ย. 2563 ]147
15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]148
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2563 ]151
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2563 ]149
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]146
19 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]155