องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]224
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 12 พ.ค. 2564 ]205
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]207
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]203
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประาณ (พ.ศ. 2564-2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]213
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 12 ต.ค. 2561 ]193
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]183
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 12 ต.ค. 2560 ]188
9 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]220
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 10 พ.ย. 2557 ]190