องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง ปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]191
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 22 ม.ค. 2563 ]157
3 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 3 ม.ค. 2563 ]159
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 3 ม.ค. 2563 ]178
5 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 1 ต.ค. 2562 ]188
6 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 1 ต.ค. 2562 ]141
7 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 1 ต.ค. 2562 ]183
8 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]184
9 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 21 มิ.ย. 2562 ]149
10 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]202
11 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 21 มิ.ย. 2562 ]152
12 คู่มือปฎิบิติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]153
13 คู่มือการปฎิบิติงานจัดเก็บรายได้ ปี2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]152
14 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 6 พ.ย. 2561 ]151
15 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-และผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ต.ค. 2561 ]148
16 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 20 ก.ย. 2561 ]176
17 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มิ.ย. 2561 ]143
18 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2561 ]150
19 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 16 พ.ค. 2561 ]151
20 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 10 เม.ย. 2561 ]142