องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนในการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 เม.ย. 2566 ]14
2 คู่มือประชาชนในการขออนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 เม.ย. 2566 ]11
3 คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน [ 29 มี.ค. 2566 ]9
4 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-และผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ม.ค. 2566 ]169
5 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 ม.ค. 2566 ]173
6 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 5 ม.ค. 2566 ]181
7 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง ปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]220
8 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 22 ม.ค. 2563 ]180
9 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 3 ม.ค. 2563 ]197
10 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 1 ต.ค. 2562 ]212
11 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 1 ต.ค. 2562 ]158
12 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 1 ต.ค. 2562 ]208
13 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]209
14 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]232
15 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 21 มิ.ย. 2562 ]167
16 คู่มือปฎิบิติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]170
17 คู่มือการปฎิบิติงานจัดเก็บรายได้ ปี2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]166
18 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 6 พ.ย. 2561 ]168
19 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 20 ก.ย. 2561 ]206
20 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มิ.ย. 2561 ]158
 
หน้า 1|2