องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาไพร [ 2 ม.ค. 2567 ]10
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 6 ต.ค. 2566 ]9
3 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 6 ต.ค. 2566 ]9
4 คู่มือปฏิบัติราชการ การลงทะเบียนและยื่นคำร้องเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2566 ]17
5 คู่มือบริการสำหรับประชาชน เด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 3 ต.ค. 2566 ]14
6 คู่มือ ขั้นตอน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]9
7 คู่มือประชาชนในการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 เม.ย. 2566 ]56
8 คู่มือประชาชนในการขออนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 เม.ย. 2566 ]52
9 คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน [ 29 มี.ค. 2566 ]47
10 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-และผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ม.ค. 2566 ]213
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 ม.ค. 2566 ]218
12 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 5 ม.ค. 2566 ]222
13 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง ปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]268
14 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 22 ม.ค. 2563 ]234
15 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 3 ม.ค. 2563 ]242
16 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 1 ต.ค. 2562 ]260
17 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 1 ต.ค. 2562 ]203
18 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 1 ต.ค. 2562 ]248
19 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]253
20 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]278
 
หน้า 1|2