องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้ 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

-กำลังปรับปรุง-


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด
       โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ระหว่าง วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตร...
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  โครงการครอบครัวร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัยและ...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศพด.
  โครงการ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่...
  โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจชุมชน ปี 2559
  โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเป็น...
  โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงท่อซีเมนต์
  กิจกรรมรักป่า รักน้ำ รักสิ่งแวดล้อม.....
  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ศพด.(สานสัมพันธ์สายใยครอบคร...