ความก้าวหน้าของจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]
...........................................................................................
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(งบลงทุน) [ 30 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 14 [ 11 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 11 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................