องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]135
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]134
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]136
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]129
5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) [ 1 ต.ค. 2563 ]185
6 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 2) [ 1 ต.ค. 2563 ]183
7 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 3) [ 1 ต.ค. 2563 ]183
8 ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]176
9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4) [ 1 ต.ค. 2563 ]222
10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ไตรมาส 4) [ 19 มิ.ย. 2563 ]180
11 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ไตรมาส 3) [ 3 เม.ย. 2563 ]191
12 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ไตรมาส 2) [ 2 ม.ค. 2563 ]182
13 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ไตรมาส 1) [ 1 ต.ค. 2562 ]180