องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงินประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]80
2 รายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]158
3 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]154
4 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]155
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]152
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]155
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]151
8 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]183
9 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]158
10 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]153
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]157
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]184
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]151
14 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]159
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) [ 26 มิ.ย. 2562 ]175
16 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]150
17 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]151
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 8 พ.ย. 2561 ]151
19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน [ 8 พ.ย. 2561 ]141
20 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]151
 
หน้า 1|2