วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย(กันน๊อค)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลเขาไพร(ค่าแรง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องเจียรไร้สาย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงาน อบต.เขาไพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) พร้อมติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) พร้อมติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งประตูรั้วเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ Brother) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง