วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน(ทรายกรอง) หมู่ที่ ๑ บ้านลำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with LED solar cell Street Light) จำนวน ๗ ชุด ถนนสายสถานีอนามัยทอนเหรียน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ถนนสายโหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง และถนนสายควนเมา - ทอนเหรียน จำนวน ๑๐ ุจุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ เลเซอร์ ยี่ห้อ FUJIFILM) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ HP จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณท่อข้ามถนนลาดยางสายควนเมา - ทอนเหรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with LED solar cell Street Light) จำนวน ๗ ชุด ถนนสายสถานีอนามัยทอนเหรียน หมู่ที่ ๔
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ml) พร้อมกระบอกฉีดยา Syring, หัวเข็ม, ป้ายแขวนคอ, ใบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน จำนวน ๙๐๐ โด๊ส (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง