องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ผลิตภัณฑ์/สินค้าในชุมชน

ขนมทองม้วน ทองพับ  โดย กลุ่มสัมมาชีพบ้านลำช้าง
 

ขนมโรตีกรอบ  โดยกลุ่มสัมมาชีพบ้านโล๊ะท่อม

 
 
ต่อหัวเสือ (ตัวต่อ/รังต่อ)
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงต่อหัวเสืออำเภอรัษฎา
 

ขนมผูกรักไส้ผลไม้กวน โดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา อบต.เขาไพร 

ไส้กล้วยกวน-ไส้สับปะรดกวน ไส้ เผือกกวน