องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
กองช่าง

   
  นายรวยไชย ชัยสุริยา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 


  นางสาวปุรินทรา จันทร์แดง
 
  นายช่างโยธา  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา ยังช่วย นายชัยยา ศรเพชร นายสันติภาพ สำนักช้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา