องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเปิดธนาคารขยะตำบลเขาไพร


สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีเงินหมุนเวียนในครอบครัว

โดยกำหนดเปิดธนาคารขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ครั้งแรกในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. และครั้งถัดไปจะเปิด ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ณ อาคารหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนของท่าน และนำขยะรีไซเคิลมาขาย ณ อาคารหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ 
1. หมวดพลาสติก ได้แก่ ขวดใส ขวดขุ่น ขวดสีรวม
2. หมวดขวดแก้ว ได้แก่ ขวดแก้วสีแดง ขวดแก้วใส ขวดแก้วรวม
3. หมวดกระดาษ ได้แก่ กระดาษแข็ง กระดาษขาวดำ หนังสือพิมพ์ ลังกระดาษ
4. หมวดอะลูมิเนียม ได้แก่ กระป๋องโค้ก กระป๋องนมข้นหวาน กระป๋องเหล็ก

นอกจากช่วยลดปริมาณขยะ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวยังได้ของสมนาคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนธนาคารขยะไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โทร 075290869

2024-07-02
2024-07-02
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-05-15
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-29