องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริการส่วนตำบลเขาไพร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


2024-05-15
2024-04-30
2024-04-29
2024-03-21
2024-01-25
2024-01-15
2023-12-28
2023-12-22
2023-11-29
2023-10-02