องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริการส่วนตำบลเขาไพร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


2023-06-01
2023-04-18
2023-02-15
2023-02-15
2022-04-19
2022-04-04
2021-08-05
2021-08-02
2021-06-15
2021-03-17