องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง