ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง